Welkom Framedrummen In Concert
Visie & Missie En verder... Links Tarieven Agenda Contact

Algemeen
Individuele sessie
Overgangsmomenten
Interactieve lezingen
Workshops
Dienstbaar leiderschap
Voetwassingen cirkel
In de media

Voetwassing & voetzalving

– bij overgangsmomenten –


De voetwassing & voetzalving is een eenvoudig, bijzonder en krachtig ritueel bij ‘overgangsmomenten’ – belangrijke momenten in iemands leven. Een oeroud en tevens eigentijds ritueel.


Een heel bijzonder moment voor een voetwassing & voetzalving is het overlijden, het overgaan naar de onstoffelijke wereld. Het ritueel kan plaats vinden in de fase vlak voordat iemand sterft tot drie dagen daarna.

 

Als reiniging en geruststelling, om de volgende fase in te gaan. Zowel voor degene die gaat als voor hen die hier blijven.

 

Als ‘laatste’ aanraking, ter verbinding voor de ziel en ter onthechting van het fysieke lichaam. Om los te laten en een nieuwe fase in te gaan voor de naasten en geliefden.


Bij een voortijdige afbreking van de zwangerschap of abortus……..

 

Om het zieltje een goede thuisreis te geven en als ouder(s) en betrokkenen het verdriet een plek te geven – als troostend en dragend gebaar.


Bij een geboorte of adoptie – vlak daarvoor of erna, om je er als ouder(s)/verzorger(s) op voor te bereiden, te richten, waarbij ook het kind wordt aangeraakt.
Het kan een andere vorm van een naamgeving- of ‘doopritueel’ zijn.

 

Als ‘eerste’ aanraking en welkom op de Aarde – welkom in dit gezin.Een huwelijk of de viering van een verbintenis is een mooi en bijzonder ‘overgangsmoment’ voor een voetwassing & voetzalving.

Omdat de voetwassing & voetzalving voor mij het heilige huwelijk – hieros gamos – bekrachtigt, voelt het heel passend en bijzonder om de voetwassing & voetzalving als ritueel aan het paar te mogen geven.

Dit kan door twee mensen worden gedaan, zodat de beide geliefden de voetwassing tegelijkertijd ontvangen en heel direct en intens met elkaar verbonden zijn.

 

Als verbindingsritueel, ter bekrachtiging.Zo kan een voetwassing & voetzalving eveneens een heel mooi en helend gebaar zijn bij het ontbinden van een relatie of verbintenis.

 

Om los te laten en een nieuwe weg te gaan.


Overgangsmomenten zoals een andere woonomgeving, ander werk, het bereiken van een ‘bijzondere’ leeftijd – 18 of 50 of 52 als je rekent met de natuurlijke tijd volgens de Maya’s – kunnen een passende gelegenheid zijn voor een voetwassing & voetzalving.

 

Als reiniging en bekrachtiging bij het gaan van een andere, nieuwe weg of het vervolgen van je weg langs nieuwe paden.


Dankbaar ben ik aan mijn beide ouders bij wie ik de voeten mocht zalven tijdens hun overgangsproces naar de onstoffelijke wereld.